نوشته‌ها

سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

, ,
سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو  از تاریخ ٢ تا ۵ دی ماه ١۴٠٢ با حضور ده ها شرکت داخلی و خارجی و همچنین نهادها، سازمان و دستگاه های اجرایی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. انجمن ملی ژئوفیزیک ایران به عنوان ی…