معرفی انجمن ژئوفیزیک ایران

تاریخچه انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ ۱۳۵۴/۱۱/۱۱ با نام انجمن ملی ژئوفیزیک ایران با همت آقایان دکتر حسین کشی افشار، دکتر حسین زمردیان، دکتر خسرو معظمی گودرزی، مهندس علی‌اکبر معین‌فر، دکتر منوچهر سادات اخوی، مهندس امیرحسین موسوی و دکتر فریبرز جهان‌بخش تشکیل و با ثبت در روزنامه رسمی کشور به شماره ۹۲۷۰ مورخ  ۱۳۵۵/۰۸/۰۲ فعالیت خود را آغاز نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این انجمن در تاریخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۴ از دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت مجدد را با ارسال صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۳۱ و اساسنامه تطبیق داده شده با الگوی پیشنهادی درخواست کرد. پیرو جلسه شماره ۱۸ کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز صدور فعالیت مجدد با نام انجمن ملی ژئوفیزیک ایران صادر شد.

انجمن با انتخاب اولین هیئت‌مدیره دوره پس از دریافت مجوز در سال ۱۳۸۰، فعالیت خود را مجدداً آغاز نمود و در حال حاضر اعضای هشتمین دوره هیئت‌مدیره مشغول به فعالیت هستند.

اهداف تأسیس انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران در راستای هویت‌بخشی به اهداف و فعالیت‌های دانشمندان و پژوهشگران این حوزه از دانش و فناوری تأسیس گردیده و تلاش می‌کند، با هم‌اندیشی و هم‌افزایی اندیشه‌های محققین، بین نیازهای درونی و بیرونی کشور، راه پیشرفت و گسترش این علم را هموار سازد. بسیج توان علمی و فنی کشور بر پایه روح همکاری ارزش‌های والای اخلاق حرفه‌ای در راستای توسعه فرهنگ آگاهی و خردورزی در ترسیم و پیشبرد اهداف برنامه‌های نقشه جامع علمی کشور، از اهداف مهم انجمن ژئوفیزیک ایران می‌باشد که برخی از آنها را می‌توان به صورت زیر مرور نمود:

  • گسترش، پیشبرد و ارتقای علم ژئوفیزیک
  • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص
  • هموار نمودن راه پیشرفت کشور و دانش‌آموختگان این زمینه با توجه به ضرورت بهبود امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به دانش و فناوری ژئوفیزیک

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران در ارزشیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود موفق به کسب رتبه +A (بالاترین رتبه) از کمیسون انجمن های علمی وزارت علوم گردید.

ساختار تشکیلات انجمن ژئوفیزیک ایران

هیئت‌مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل و دو نفر بازرس یک نفر عضو اصلی و یک نفـر عضـو علی‌البدل هستند که توسط اعضای پیوسته انجمن هر سه سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. اعضای پیوسته حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک و رشته‌های علوم زمین هستند.

ساختار تشکیلات انجمن ژئوفیزیک ایران به شرح زیر می باشد:

الف) مجمع عمومی (اعضا)

ب) هیأت مدیره

پ) بازرس

اعضای هیئت مدیره دوره جدید (هشتم):

دکتر محمدرضا حاتمی (رئیس)

دکتر امین روشندل کاهو (دبیر)

دکتر محمد علی ریاحی

دکتر علی میثاقی

دکتر بختیاری

مهندس پرشین موسوی

مهندس سرباز

اعضای علی‌البدل:

دکتر محمدرضا قیطانچی

دکتر عبدالحمید انصاری

بازرس:

مهندس مهشید ابطحی (بازرس اصلی)

مهندس مجتبی خسروی (بازرس علی‌البدل)

اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان دوره‌های قبل

دکتر حسین زمردیان (رئیس)

دکتر محمد رضا قیطانچی (نائب رئیس)

دکتر حمیدرضا سیاه کوهی (دبیر)

دکتر مجید نبی بیدهندی (خزانه دار)

دکتر محمد مختاری (عضو)

دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی(عضو)

دکتر میراستار مشین چی اصل (عضو)

اعضای علی‌البدل هیدت مدیره

آقای مهندس زندی فر

مهندس مریم هدهدی

بازرس:

دکتر هوشنگ شیروانی (بازرس اصلی)

دکتر محمدرضا حاتمی (بازرس علی‌البدل)

دکتر حسین زمردیان (رئیس)

دکتر میر ستار مشین چی اصل (نائب رئیس)

دکتر حمیدرضا سیاه کوهی (دبیر)

دکتر علی بیت اللهی (خزانه دار)

دکتر محمد مختاری (عضو)

مهندس محمد نظریان (عضو)

دکتر مهدی مرادی (عضو)

اعضای علی‌البدل

مهندس ابراهیم شاهین

مهندس امید آقایی

بازرس

مهندس حمید سیدین (بازرس اصلی)

مهندس بهزاد نظری (بازرس علی‌البدل)

دکتر نوربخش میرزایی (رئیس)

دکتر ابراهیم شاهین چی اصل (نائب رئیس)

دکتر محمدرضا حاتمی (دبیر)

دکتر مجید مزرعه فراهانی (خزانه دار)

دکتر محمد تاتار (عضو)

دکتر علی بیت اللهی (عضو)

دکتر ایرج عبداللهی فرد (عضو)

اعضای علی‌البدل

دکتر بهروز اسکویی

دکتر امین روشندل کاهو

بازرس:

دکتر حمیدرضا سیاهکوهی (بازرس اصلی)

دکتر محمد مختاری (بازرس علی‌البدل)

دکتر نوربخش میرزایی (رئیس)

دکتر محمدرضا قایمقامیان (نائب رئیس)

دکتر محمدرضا حاتمی (دبیر)

دکتر کتایون بهزاد افشار (خزانه دار)

دکتر محمد تاتار (مسئول کمیته‌های علمی)

دکتر مجید نبی بیدهندی (عضو)

دکتر کاظم کاظمی (عضو)

اعضای علی‌البدل

دکتر مجید آزادی

دکترمحمد مختاری

بازرس:

مهندس شاهین (بازرس اصلی)

دکتر علی بیت الهی (بازرس علی‌البدل)

 

دکتر عبدالرحیم جواهریان (رئیس)

دکتر علی محمد نوریان (نائب رئیس)

دکتر امین عباسی (دبیر)

دکتر فرحناز تقوی (خزانه دار)

دکتر عبدالرضا قدس (مسئول کمیته‌های علمی)

دکتر ایرج عبدالهی فرد (عضو)

دکتر مهدی زارع (عضو)

اعضای علی‌البدل

دکتر کاظم کاظمی

دکتر مهدی زارع

بازرس

مهندس شاهین (بازرس اصلی)

دکتر غلام جوان دولویی (بازرس علی‌البدل)

دکتر عبدالرحیم جواهریان (رئیس)

دکتر محمدرضا بختیاری لفمجانی (نایب‌رئیس)

مهندس ابراهیم شاهین (دبیر)

دکتر غلام جوان دولویی (خزانه‌دار)

دکتر فرهاد ثبوتی (مسئول گروه‌های علمی)

دکتر علی مرادی (عضو)

دکتر محمدرضا سپهوند (عضو)

اعضای علی‌البدل

دکتر فرحناز تقوی

دکتر مهدی زارع

بازرس:

دکتر کاظم کاظمی (بازرس)

مهندس غلامرضا پیروان (بازرس علی‌البدل)

دکتر غلام جوان دلوئی (رئیس)

دکتر مجید نبی بیدهندی (نایب‌رئیس)

دکتر امین روشندل کاهو (دبیر)

مهندس علیرضا جواهری نیستانک (خزانه‌دار)

دکتر محمدرضا قیطانچی (مسئول گروه‌های علمی)

دکتر مرتضی فتاحی (مسئول روابط بین‌الملل و شاخه دانشجویی)

مهندس مصطفی قاسمی (مسئول ارتباط با صنعت)

اعضای علی‌البدل:

دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

دکتر محمدعلی ریاحی

 بازرس:

مهندس محمدرضا جمال ریحانی (بازرس اصلی)

دکتر محمدرضا بختیاری (بازرس علی‌البدل)