شعبه زنجان انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن دارای شاخه دانشجویی در شهر زنجان می‌باشد. در این شاخه بالغ بر 15 عضو دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصص می باشد.

اعم فعالیتهای شعبه زنجان در سال 98:

برگزاری کارگاه مدل سازی عددی در زمین شناسی ساختاری و تکتونیک در تاریخ 15 و 16 بهمن 98 که مدرس آن آقای دکتر جوناس برونوه روده از دانشگاه ای تی اچ زوریخ بوده اند.

آدرس شعبه:

زنجان،دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده علوم زمین

تلفن: 02433153826