شعبه زنجان انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن دارای شاخه دانشجویی در شهر زنجان می‌باشد. در این شاخه بالغ بر ۱۵ عضو دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصص می باشد.

اعم فعالیتهای شعبه زنجان در سال ۹۸:

برگزاری کارگاه مدل سازی عددی در زمین شناسی ساختاری و تکتونیک در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۸ که مدرس آن آقای دکتر جوناس برونوه روده از دانشگاه ای تی اچ زوریخ بوده اند.

آدرس شعبه:

زنجان،دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده علوم زمین

تلفن: ۰۲۴۳۳۱۵۳۸۲۶