از ابراز علاقه شما به عضویت در انجمن ژئوفیزیک ایران سپاسگزاریم. شرایط عضویت در انجمن ژئوفیزیک ایران در فصل سوم اساسنامه انجمن ژئوفیزیک ایران شرح داده شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن شرایط ذکر شده به عنوان یکی از اعضای انجمن شمرده می‌شوند.

توجه:

  • اعتبار عضویت در انجمن ملی ژئوفیزیک ایران یک ساله می باشد.
  • در صورت عدم پرداخت حق عضویت و تمدید سالانه، عضویت در انجمن ژئوفیزیک ایران خاتمه می یابد. 
  • کارت عضویت از طریق ایمیل و به صورت نسخه الکترونیکی  ارسال می گردد.
  • مدت زمان صدور کارت عضویت دو هفته می باشد.
  • به منظور عضویت از بخش درخواست عضویت اقدام نمایید.