اساس نامه‌ی کمیته‌ها

اساس نامه‌ی کمیته دانشجویی
اساس نامه‌ی کمیته بانوان

شاخه‌ی دانشجویی

انجمن ژئوفیزیک ایران در راستای فعال نمودن هر چه بیشتر دانشجویان رشته‌های ژئوفیزیک، علوم زمین و فضا و سایر شاخه‌های وابسته و همچنین مشارکت آنان در امور انجمن، شاخه دانشجویی را تأسیس نموده است.

برخی از فعالیت‌های شاخه دانشجویی عبارت است از:

  • برگزاری نشست‌های علمی
  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
  • برگزاری بازدیدهای علمی
  • همکاری در برگزاری کنفرانس و همایش‌های ژئوفیزیک
  • برگزاری انتخاب شاخه دانشجویی