شعبه تهران انجمن ژئوفیزیک ایران

شعبه تهران انجمن ژئوفیزیک واقع در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد

اعم فعالیتهای شعبه تهران در سال ۹۸:

۱- برگزاری چندین کارگاه با همکاری شاخه دانشجویی شعبه تهران
۲- برگزاری انتخابات شاخه دانشجویی
۳- تشکیل کارگروه و جلسات با نمایندگان انجمن مدیریت ایران در راستای برگزاری همایشها و کنفرانسهای مشترک جهت توانمندسازی نیروهای فارغ التصیل در دو رشته ژئوفیزیک و مدیرت و بهرمندی اصولی از بازار کار در این دو رشته

آدرس شعبه:

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، ساختمان شماره ۳ مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اتاق ۱۰۵، دبیرخانه انجمن ژئوفیزیک ایران

تلفن: ۸۲۰۹۸۳۰۶ , ۸۲۰۹۸۳۰۷

نمابر: ۸۸۶۳۰۵۴۶