شعبه کرمان انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن دارای شاخه دانشجویی در شهر کرمان می‌باشد که در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده است.انتخابات هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجام گرفته و رئیس، نائب رئیس و خزانه‌دار مشخص شده گردید. همچنین شاخه دانشجویی بالغ بر ۱۵ عضو دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصص می باشد.

آدرس شعبه:
کرمان – انتهای اتوبان هفت باغ علوی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

تلفن :۶۲۳۳۰۰۰-۰۳۴۲ ، ۱۳-۶۲۲۶۶۱۰-۰۳۴۲

فکس:۶۲۲۶۶۱۷ – ۰۳۴۲