از ابراز علاقه شما به عضویت در انجمن ژئوفیزیک ایران سپاسگزاریم.

شرایط عضویت در انجمن ژئوفیزیک ایران در فصل سوم اساسنامه انجمن ژئوفیزیک ایران شرح داده شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن شرایط ذکر شده به عنوان یکی از اعضای انجمن شمرده می‌شوند.

توجه:

  • عضویت انجمن یک ساله می‌باشد یعنی پرداخت حق عضویت برای همان سال واریز وجه و منتهی به اسفند ماه همان سال می‌باشد.
  • در صورت عدم پرداخت حق عضویت و تمدید سالانه، عضویت در انجمن ژئوفیزیک ایران خاتمه می یابد. 
  • کارت عضویت از طریق ایمیل و به صورت نسخه الکترونیکی (pdf) ارسال می گردد.
  • به منظور عضویت از بخش درخواست عضویت اقدام نمایید.