برگزاری نخستین جلسه کمیته بانوان

,
برگزاری نخستین جلسه بانوان انجمن ژئوفیزیک ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره در مورخ 17 آبان 1399 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه پس از اظهارنظر تعدادی از بانوان شرکت کننده در جلسه، در خصوص توانمندی‌ها و وضعیت اشتغال بانوان دانش آ…

دعوت به کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک ایران

,
پیرو مصوبه هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران مبنی بر تشکیل کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک جلسه ای با حضور همه بانوان عضو انجمن ژئوفیزیک ایران روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸-۲۰ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار میگردد. بانوان عضو انجمن که علاقمند به شرکت…