کسب رتبه A انجمن ژئوفیزیک در ارزشیابی کمیسیون انجمنهای علمی ایران

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران در ارزشیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود موفق به کسب ۱۵۰۰ امتیاز (رتبه A) گردید هیات مدیره انجمن این افتخار را به همه اعضا محترم انجمن علمی ژئوفیزیک ایران، کارشناسان دبیرخانه انجمن بویژه سرکار خانم مهندس مهدی، اعضا محترم هیات تحریریه مجله ژئوفیزیک ایران بخصوص سردبیر محترم مجله جناب آقای دکتر حسین شمالی، اعضا محترم هیات تحریریه مجله پژوهش های کاربردی در ژئوفیزیک بویژه جناب آقای دکتر ابوالقاسم کامکار سردبیر محترم مجله و اعضا محترم هیات رئیسه موسسه زئوفیزیک ایران بویژه جناب آقای دکتر مجیدنبی بیدهندی که مدتهاست با در اختیار قراردادن فضا و مکان به انجمن نقش مهمی در این موفق داشته اند، را تبریک عرض می نماید. از خداوند منان توفیقات روز افزون جناب آقای دکتر محمد جلالی دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران را بخاطر حمایت های بی دریغ و راهنمائی های موثر از خداوند متعال خواستاریم.