نوشته‌ها

انتخاب دکتر علی میثاقی به عنوان فناور برگزیده جشنواره تجلیل از پژوهشگران فناوران و نوآوران

,
جناب آقای دکتر علی میثاقی عضو هیئت مدیره انجمن ملی ژئوفیزیک ایران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی انتخاب جنابعالی را به عنوان فناور برگزیده در بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران فناوران و نوآوران برگزیده کشور ۱۴۰۱ تبر…
رئیس موسسه ژئوفیزیک

انتخاب دکتر حاتمی به ریاست جدید موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

انجمن ژئوفیزیک ایران، انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی به ریاست موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را ارج نهاده و تبریک می گوید. نظر به عضویت تاثیر گزار ایشان در ادوار گذشته هیات مدیره انجمن، امید است همچنان این همکاری ها به طور موثرتری …