نوشته‌ها

برگزاری وبینار آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11 توسط خانم مهندس مهدیه سفری