نوشته‌ها

پروفسور حسین زمردیان

پروفسور حسین زمردیان

پروفسور حسین زمردیان (۱۷ شهریور ۱۳۱۵ شیراز – ۳ مرداد ۱۳۹۹ تهران) استاد مؤسسه ژئوفیزیک، پایه‌گذار بخش گرانی‌سنجی مؤسسه ژئوفیزیک، رئیس و معاون مؤسسه ژئوفیزیک، رئیس و بنیانگذار دانشکده علوم و فنون فضایی، بنیان‌گذار و رئیس مرکز ملی اقیانوس‌شناسی و ر…