نوشته‌ها

برگزاری وبینار برنامه نویسی به زبان MATLAB در سطح پیشرفته

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته توسط جناب آقای دکتر روشندل در 16 ساعت https://eseminar.tv/wb12060…
وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON

برگزاری وبینار برنامه نویسی به زبان MATLAB

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) https://eseminar.tv/wb11358