نوشته‌ها

برگزاری وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید: وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON توسط آقای دکتر احسان کرکوتی https://eseminar.tv/wb17490