این بخش شامل اخبار مرتبط با انجمن ژئوفیزیک ایران می باشد.

پانزدهیمن کنفرانس ژئوفیزیک ایران

, ,
پانزدهمین کنفرانس «ژئوفيزيك ايران» و نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های ژئوفیزیک ایران به همت انجمن ژئوفیزیک ایران، 26 تا 28 ارديبهشت ماه سال 1391 در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار گردید. محوره های کنفرانس شامل موارد ذیل است: «فيزيك زمين: زلز…