برگزاری دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک رسماً از روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ آغاز خواهد شد.

دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک” در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۰ و به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد گردید. در موضوع علمی همایش، محققین بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاههای مختلف کشور آخرین دستاوردهای علمی خود را در زمینه روشهای مختلف پردازش سیگنال و تصویر و کاربردهای مختلف آنها در مورد دادههای ژئوفیزیکی با اهداف اکتشافی (منابع هیدروکربنی و معدنی) و تحقیقاتی به اشتراک خواهند گذاشت.

لینک جلسه افتتاحیه: https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/opening

بعنوان یکی از برنامه های دومین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک یک جلسه نشست تخصصی با موضوع «رهیافت های نوین ژئوفیزیکی در حل مسائل اکتشافی معادن از منظر صنعت و دانشگاه» و با حضور دانشگاهیان و صنعتگران حوزه اکتشاف معادن برگزار خواهد شد. از علاقه مندان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

لینک ورود به جلسه: ‌https://www.skyroom.online/ch/geosig2022/neshast

زمان برگزاری جلسه: پنجشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شرکت برای عموم آزاد است.