حسین کشی‌ افشار (متولد ۱۲۸۹، تهران) استاد مؤسسه ژئوفیزیک، بنیان‌گذار دانش ژئوفیزیک در کشور و تأسیس‌کننده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (نخستین مرکز مطالعات ژئوفیزیکی در ایران) و انجمن ژئوفیزیک ایران است.
او از جمله دانشجویانی است که برای ادامه تحصیلات عازم اروپا شد. وی در دانشگاه کمبریج انگلستان به آموختن مشغول شد و در رشته‏ ژئوفیزیکی معادن مدرک دکتری دریافت کرد. ایشان از استادان بنام دانشکده فنی است.
حسین کشی‌ افشار مشاور عالی وزارت صنایع و معادن، مدیر کل معادن کشور و رئیس دانشکده نفت را عهده‌دار بوده است. وی در هیئت مدیره خلع ید در زمان ملی شدن صنعت نفت و کمیسیون ملی یونسکو عضویت داشته است. همچنین آن استاد بزرگ نماینده دانشگاه تهران در سازمان بین‏ المللی شورای تحقیقات علوم وابسته به سازمان ملل است. از اقدامات مهم مهندس کشی‌افشار برگزاری یک رشته سخنرانی در تلویزیون و رادیو پیرامون ژئوفیزیک است. آن استاد گران‌قدر برای تربیت کادر ژئوفیزیک ایران، تسهیلاتی را فراهم کرده و با هزینه‌ی شخصی خود برای مؤسسه ژئوفیزیک تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرده است. آن مهندس برجسته در ایجاد طرح انفجارات و لرزش‌های زمین با سازمان زمین‌شناسی آمریکا و دانشگاه تهران همکاری داشته است.