برگزاری نخستین جلسه کمیته بانوان

,

برگزاری نخستین جلسه بانوان انجمن ژئوفیزیک ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره در مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه پس از اظهارنظر تعدادی از بانوان شرکت کننده در جلسه، در خصوص توانمندی‌ها و وضعیت اشتغال بانوان دانش آموخته‌ی ژئوفیزیک، مقرر گردید

یکی از بانوان به مدت ۳ ماه مسئولیت این کارگروه را در انجمن به عهده بگیرد تا وضعیت اساسنامه این کارگروه و شرح وظایف آن توسط توسط این نماینده تدوین شود و با برگزاری جلسات متوالی، تعدادی از بانوان به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شده و زیر نظر انجمن ژئوفیزیک به فعالیت بپردازند. سرانجام در این جلسه سرکار خانم دکتر فریده حبیبی به عنوان نماینده بانوان در این کارگروه انتخاب گردید تا موارد فوق را پیگیری نماید. لذا از تمامی بانوان فرهیخته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت بعمل می‌آید نظرات و پیشنهادات خود را به نشانی fhabibi@ut.ac.ir ارسال نمایند.