نوشته‌ها

کسب رتبه A انجمن ژئوفیزیک در ارزشیابی کمیسیون انجمنهای علمی ایران

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران در ارزشیابی عملکرد سال 1398 خود موفق به کسب 1500 امتیاز (رتبه A) گردید هیات مدیره انجمن این افتخار را به همه اعضا محترم انجمن علمی ژئوفیزیک ایران، کارشناسان دبیرخانه انجمن بویژه سرکار خانم مهندس مهدی، اعضا محترم هیا…