نوشته‌ها

کاواک آرای نوین معدن

اعلام حمایت مادی و معنوی شرکت کاواک آرای نوین معدن از کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن ایران

شرکت کاواک­ آرای نوین معدن با تکیه بر تجربه و دانش به روز مدیران و مهندسین دانش­ آموخته از برترین دانشگاه­ه ای آمریکا، کانادا و داخل کشور و از طریق همکاری تنگاتنگ با دانشگاه­ های معتبر و شرکت­های تراز اول بین ­المللی در راستای ارتقا دانش فنی و بومی…