نوشته‌ها

مکاتبه انجمن ژئوفیزیک ایران با سازمان اداری و استخدامی کشور

, ,
با توجه به ضرورت قرار گرفتن نام رشته ژئوفیزیک در گزینش آزمون های استخدامی کشور، انجمن ژئوفیزیک ایران در شهریور ماه 1400 با سازمان استخدامی کشور مکاتبه نموده و این موضوع را درخواست نموده است که پاسخ سازمان و نامه درخواست انجمن به شرح زیر می باشد: …