نوشته‌ها

پیشگام تجهیز بنیان

اعلام حمایت مادی و معنوی شرکت پیشگام تجهیز بنیان از کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن ایران

شرکت پیشگام تجهیز بنیان در سال ۱۳۸۹ با هدف به کارگیری و توسعه فناوری الکترونیک در حوزه علوم زمین فعالیت خود را با شعار «نبض زمین در دست ماست...» آغاز نموده است. با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری الکترونیــک و کاربرد گسترده آن در علوم مختلف، نیاز…