نوشته‌ها

برگزاری وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL

,
انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید: وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL توسط آقای مهندس میثم توکلی https://eseminar.tv/wb22161