نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار GEOPSY برای پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار GEOPSY برای پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی را در تاریخ 16 و 17 و 20 اردیبهشت ماه برگزار می کند.…