دکتر علی خلیلی، استاد پیشکسوت مهندسی هواشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با درجه استادی بوده اند. ایشان لیسانس ریاضیات خود را از دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۷، فوق لیسانس هواشناسی D.E.S را از دانشگاه پاریس در سال ۱۳۴۱ و دکتری فیزیک (هواشناسی) از دانشگاه پاریس در سال ۱۳۴۴ دریافت کردند.
وی پس از اخذ مدرک دکتری در رشته هوا شناسی به عضویت هیئت علمی گروه آبیاری وآبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران درآمد و پس از آن با سمت استادی در آنجا مشغول به خدمت شدند.

فعالیت های آموزشی وی, تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

عناوین دروس آموزشی ارائه شده توسط علی خلیلی به شرح زیر است:

  • کارشناسی: ارزیابی طرح های اقتصادی , اقتصادکارونیروی انسانی , تبخیروتعرق و هواواقلیم شناسی
  • کارشناسی ارشد: اقتصادکلان۲, اقلیم شناسی در کشاورزی , اقلیم شناسی مناطق خشک ,اقلیم شناسی درکشاورزی  , اقلیم شناسی مناطق خشک , اقلیم مناطق خشک, خرد اقلیم شناسی زیستی ( بیومیکروکلی ) , مبانی هواشناسی و هیدرومتئورولوژی
  • دکتری: میکروکلیماتولوژی و هیدرومتئورولوژی

از سمت های علمی و اجرایی دکتر علی خلیلی در مجلات و ژورنال های معتبر ایران می‌توان به “سردبیر و هیات تحریریه “دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی اشاره کرد. او با ارائه بیش از ۱۸۱ مقاله برگزیده کنفرانس و ۴۵ مقاله برگزیده ژورنالی به عنوان شخصیت علمی گرایش هواشناسی در مجامع علمی معتبر ملی و بین المللی ظاهر شده است.

علی خلیلی در کنار تدریس به مطالعه و تحقیق درباره تدوین یک سامانه جدید پهنه بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش-سرمایش محیط و اعمال آن بر گستره ایران ، تحلیل روند تغییرات بارندگیهای سالانه و فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد و شانزده سال گذشته، تغییرات سه بعدی میانگین های سالانه دراز مدت دمای هوا در گستره ایران و پهنه بندی اقلیمی پارک ملی کویر و … پرداختند.
دکتر علی خلیلی در ویژه نامه بیست و یکمین جشنوار پژوهش دانشگاه تهران عنوان طرح کاربردی برجسته با عنوان طرح ” پهنه‌بندی اقلیمی ایران از دیدگاه بیمه محصولات کشاورزی در مقابل آسیب های خشکسالی، سرماهای زیان بخش و بارشهای سیل‌آسا” را از آن خود کرده است.