برگزاری وبینار برنامه نویسی به زبان Bash

,
انجمن ژئوفیزیک ایران دوره مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان Bash برای ژئوفیزیک و زمین شناسی را در روزهای 9 ، 15 و 22 خرداد 1399 برگزار می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود. لینک خبر: https://eseminar.tv/wb4691…

برگزاری وبینار برنامه نویسی به زبان MATLAB در سطح پیشرفته

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته توسط جناب آقای دکتر روشندل در 16 ساعت https://eseminar.tv/wb12060…
وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON

برگزاری وبینار برنامه نویسی به زبان MATLAB

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) https://eseminar.tv/wb11358

برگزاری وبینار آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11

,
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11 توسط خانم مهندس مهدیه سفری