رئیس موسسه ژئوفیزیک

انتخاب دکتر حاتمی به ریاست جدید موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

انجمن ژئوفیزیک ایران، انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی به ریاست موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را ارج نهاده و تبریک می گوید. نظر به عضویت تاثیر گزار ایشان در ادوار گذشته هیات مدیره انجمن، امید است همچنان این همکاری ها به طور موثرتری …

تقدیر از دکتر مجید نبی بیدهندی

با عنایت به همکاری های بی شائبه و صمیمانه جناب آقای دکتر مجید نبی بیدهندی در طی 6 سال دوره ریاست ایشان در موسسه ژئوفیزیک ایران، انجمن ژئوفیزیک ایران کمال تشکر و قدر دانی دارد و از خداوند منان برای ایشان آرزوی صحت، سلامت و تندرستی دارد. هیات مدیره انجمن …