کسب رتبه بین المللی مجله ژئوفیزیک ایران

مجله ژئوفیزیک ایران در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۹ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت. مجله ژئوفیزیک ایران با اخذ Q4 از مرکز بین المللی نمایه سازی Scimago Journal & Country Rank (SJR) با ضریب ۱/۰ بین المللی شد.