دعوت به کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک ایران

,

پیرو مصوبه هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران مبنی بر تشکیل کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک جلسه ای با حضور همه بانوان عضو انجمن ژئوفیزیک ایران روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸-۲۰ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار میگردد. بانوان عضو انجمن که علاقمند به شرکت در این جلسه هستند و در نوزدهمین کنفرانس ژیوفیزیک شرکت نمودهاند برای شرکت در جلسه به لینک
http://94.182.133.80/nigs مراجعه نمایند.
سایر بانوان فرهیخته ژئوفیزیک می توانند با ارسال مشخصات خود از طریق ایمیل به دبیرخانه انجمن برای شرکت در جلسه اعلام آمادگی نمایند.