برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار GEOPSY برای پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی

,

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار GEOPSY برای پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی را در تاریخ ۱۶ و ۱۷ و ۲۰ اردیبهشت ماه برگزار می کند.