برگزاری وبینار برنامه نویسی به زبان MATLAB در سطح پیشرفته

,

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:
کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته
توسط جناب آقای دکتر روشندل در ۱۶ ساعت
https://eseminar.tv/wb12060