این بخش به منظور معرفی فرصت های شغلی برای فعالان حوزه ژئوفیزیک، معدن و علوم زمین ایجاد شده است.

استخدام در شرکت صحراکاو