تفاهم نامه با EAGE

روز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوفیزیک ایران و انجمن زمین شناسان و مهندسین اروپا (EAGE) در محل دفتر انجمن ژئوفیزیک ایران امضاء گردید. در این تفاهمنامه بر تبادلات علمی بین دو انجمن از طریق آبونمان شدن دو انجمن در نشریات یکدیگر، بر…