برنامه دوره های آموزشی انجمن ژئوفیزیک ایران در اردیبهشت ١۴٠١ منتشر گردید:

نام دوره

مدرس/سازمان تاریخ برگزاری نوع برگزاری مدت زمان

شهریه (ریال)

Introduction to seismic data processing by Seismic Unix مهندس کمال آقازاده

دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

1401/02/30

1401/02/31

مجازی از ساعت 16 الی 19 آزاد: 3.000.000

عضو انجمن:2.000.000

اکتشاف کانسارهای سولفیدی به کمک روش IP-RS مهندس کیوان خیر

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

1401/02/20

1401/02/21

1401/02/22

مجازی از ساعت 18 الی 20 آزاد: 3.000.000

عضو انجمن:2.000.000

آموزش نرم افزار SEISAN مهندس محسن دزواره

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

1401/02/17

1401/02/19

1401/02/24

1401/02/26

حضوری از ساعت 8 الی 12 آزاد: 5.000.000

عضو انجمن:3.000.000

آموزش نرم افزار OMNI

مقدماتی

مهندس رضا گودرزی

شرکت ژئوفیزیک دانا کیش

1401/02/25

1401/02/26

حضوری صبح: ساعت 8 الی 12

بعد ازظهر: ساعت 14 الی 17

آزاد: 5.000.000

عضو انجمن:3.000.000

آموزش نرم افزار petrel

مقدماتی

مهندس میثم توکلی

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

1401/02/27

1401/02/28

1401/02/29

مجازی از ساعت 8:30 الی 12 آزاد: 5.000.000

عضو انجمن:3.000.000

🔹 مکان دوره های حضوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد (ساختمان شماره ٣).
🔹 دوره های مجازی بر روی پلتفرم ادوبی کانکت اجرا می گردد.
🔹 دسترسی به بازپخش جلسات ضبط شده دوره های مجازی، بعد از برگزاری وبینار به مدت دو هفته امکان پذیر می باشد.
🟦 به منظور ثبت نام به پرتال ثبت نام دوره های آموزشی در وبسایت انجمن مراجعه بفرمایید.

راه های ارتباطی:
ایمیل: nigs@ut.ac.ir
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۸۳۰۷ – ۰۲۱۸۸۶۲۹۳۶۶