📌 وبینار روش های میدان پتانسیل در اکتشاف منابع زیرزمینی

🔹 مدرس: مهندس کیوان خیّر، دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

⏱تاریخ برگزاری دوره:

روزهای چهارشنبه 1400/12/18، جمعه 1400/12/20 و یکشنبه 1400/12/22

ساعت: 19 الی 21

🔹دوره به صورت مجازی می باشد و از طریق نرم افزار ادوبی کانکت اجرا می گردد.

💳 هزینه ثبت نام:

150.000 تومان برای اعضا انجمن

200.000 تومان برای شرکت کننده آزاد

(ظرفیت محدود)

💳 شماره کارت: 7625 2302 8310 5859

به نام خانم پریسا مهدی

🔸به شرکت کنندگان در این دوره، گواهی معتبر از طرف انجمن ژئوفیزیک ایران ارائه می‌شود.

🔸دسترسی به بازپخش جلسات، بعد از برگزاری وبینار به مدت دو هفته امکان پذیر می باشد.

📌به منظور ثبت نام، تصویر رسید پرداخت به همراه تصویر کارت دانشجویی، مشخصات فردی و ذکر نام دوره را به آدرس ایمیل انجمن ارسال نمایید.

مقدمه ای بر روش های میدان پتانسیل (خلاصه ای از تئوری روشهای مگنتومتری و گراویمتری)

طراحی برداشت پروژه های میدان پتانسیل (پیاده سازی مختصات یک محدوده در نرم افزارGoogle Earth، اصول طراحی شبکه برداشت، طراحی شبکه برداشت در نرم افزار Global Mapper)

معرفی تجهیزات اندازه گیری میدان پتانسیل معرفی دستگاههای مگنتومتر GEM و گراویمتر CG5

پردازش و تصحیح داده ها (آماده سازی داده های خروجی از دستگاه های اندازه گیری و تعیین نقاط خارج از ردیف، شرح تصحیحات لازم بر روی داده های میدان پتانسیل)

فیلترهای متداول در روش های میدان پتانسیل (اعمال فیلترهای تبدیل به قطب، ادامه فراسو، حذف روند، گرادیان های افقی و قائم، سیگنال تحلیلی و اویلر در نرم افزار Oasis Montaj)

تعبیر و تفسیر نقشه های میدان پتانسیل