اساس نامه‌ی کمیته‌ها

اساس نامه‌ی کمیته دانشجویی
اساس نامه‌ی کمیته بانوان

شاخه‌ی دانشجویی

انجمن ژئوفیزیک ایران در راستای فعال نمودن هر چه بیشتر دانشجویان رشته‌های ژئوفیزیک، علوم زمین و فضا و سایر شاخه‌های وابسته و همچنین مشارکت آنان در امور انجمن، شاخه دانشجویی را تأسیس نموده است.

برخی از فعالیت‌های شاخه دانشجویی عبارت است از:

  • برگزاری نشست‌های علمی
  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی
  • برگزاری بازدیدهای علمی
  • همکاری در برگزاری کنفرانس و همایش‌های ژئوفیزیک
  • برگزاری انتخاب شاخه دانشجویی

فعالیت کمیته‌ها

برگزاری نخستین جلسه بانوان انجمن ژئوفیزیک ایران با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره در مورخ 17 آبان 1399 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه پس از اظهارنظر تعدادی از بانوان شرکت کننده در جلسه، در خصوص توانمندی‌ها و وضعیت اشتغال بانوان دانش آموخته‌ی ژئوفیزیک، مقرر گردید

پیرو مصوبه هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران مبنی بر تشکیل کمیته بانوان انجمن ژئوفیزیک جلسه ای با حضور همه بانوان عضو انجمن ژئوفیزیک ایران روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸-۲۰ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار میگردد.