علاقمندان مي توانند براي دريافت عكس هاي خود به دبيرخانه انجمن ژئوفيزيك ايران مراجعه نمايند
بازگشت به صفحه اول