در جهان ژئوفيزيکبخش در جهان ژئوفيزيک‌ وبگاه به منظور انعكاس آخرين اخبار و دستاوردهاي علمي ايران و جهان اختصاص يافته است. خواهشمند است با ارسال مطالب ارزشمند خود، انجمن ژئوفيزيك ايران را در تحقق اين هدف ياري نماييد.

جابجاکنندگان بار الکترون در سنگ ها،پيش نشانه هاي زمين لرزه - ديباچه اي بر فرآيندهاي پايه حالت جامد، برگردان دکتر امين عباسي، 1390

  • Pre Earthquake Signals  • تماس با ما