معرفي کتاب


عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر ژئوفیزیک در باستان‌شناسی

نويسنده: دکتر احمد قربانی؛ مهندس فاطمه رضوی‌راد؛ مهندس کاظم ملک‌پور دهکردی

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد

توضيحات:

  اکتشافات باستان شناسی با استفاده از روش های ژئوفیزیکی شامل کاربرد مجموعه ای از روش ها است که به ثبت ویژگی های فیزیکی بخش های زیر سطح زمین و تفاوت هائی که در نقاط مختلف وجود دارد، می پردازد. هدف از این بررسی ها تعیین مدل و گستره ساختارهای مدفون بدون آسیب رسانی به آن، برنامه ریزی و اجرای هدفمند عملیات حفاری و صرفه جوئی در زمان و هزینه تجسسات زیرسطحی می باشد. پیشرفت های اخیر در ساخت دستگاه های ژئوفیزیکی، افزایش سرعت اندازه گیری، پیشرفت در پردازش و تفسیر کامپیوتری باعث فراگیر شدن این روش ها در بررسی محدوده های باستانی شده است.
  در این کتاب سعی شده است که مبانی ژئوفیزیک با تاکید بر کاربردهای نزدیک سطح زمین (عمق کم و قدرت نفوذ بالا) به زبان ساده نوشته شود. این کتاب می تواند مورد استفاده گرایش های مختلف رشته باستان شناسی، کارشناسان و دست اندرکاران اکتشافات باستان شناسی و میراث فرهنگی و دانشجویان وکارشناسان مرتبط با علوم زمین قرار گیرد. این کتاب دارای سه بخش شامل: مبانی روش های ژئوفیزیکی نزدیک سطح، چگونگی بکارگیری این روش ها در اکتشافات باستان شناسی و در نهایت مثال های مورد از سایت های باستان شناسی از سراسر جهان می باشد.


فرستنده مطلب: احمد قربانی