معرفي کتاب


عنوان کتاب: دریاچه آتشفشان(مار) ها در ایفل آلمان و در کرمان ایران

توضيحات:

  این جزوه ترجمه مقاله اای به عنوان Maarvulkanismus in der Eifel, West Deutschland und in Gebiet von Kerman, Suedost-Iran ، تالیف دکتر ایرج عشقی با همکاری دکتر ورنر کازیگ، از آلمانی به فارسی است.
  مترجم: دکتر حسین زمردیان.
   مقااله شامل مقدمه ای در مورد در یاچه آتشفشان ها به طور عموم است. در طول مقاله، دریاچه آتشفشان های منطقه ایفل آلمان و نیز دریلجه آتشفشان های جنوب شرقی ایران (درراین کرمان) شرح داده شده است. این جزوه شامل ۲۱ عکس رنگی است و در۳۰ صفحه به قطع کوچک در سال ۱۳۹۰ از طرف اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان انتشار یافته است.