معرفي کتاب


عنوان کتاب: کتاب مبانی نجوم

توضيحات:

  این کتاب ترجۀ کتاب"Elementary Astronomy" تألیف: Otto Struve ، Beverly Lynds ، Helen Pilans، و ویرایش سال 1971 است.
  مترجمان: دکتر حسین زمردیان و دکتر بهروز حاجبی
  این کتاب شامل فصول زمین در فضا، قانون گرانش، مشخصات زمین و ماه، حرکت سیاره ها، خورشید و فعالیت های آن، مبدأ منظومه شمسی، حرکت و طبقه بندی ستارگان، کهکشان ها، نظریۀ نسبیت و دوربین های نجومی است. واژه نامه های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و واژه یاب فارسی در انتهای کتاب آورده شده است. چاپ اول این کتاب در اردیبهشت ماه 1358، چاپ دوم آن در سال 1364 و چاپ سوّم آن در سال 1372 از طرف مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران در 530 صفحه انتشار یافته است. این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک و علوم زمین و نیز علاقه مندان به علم نجوم قرار گیرد.