يادداشت

تاريخ : 17/03/1389
فرستنده : دكتر علي بيت اللهي


عنوان : آیا پیش بینی زلزله ممکن است؟

متن يادداشت :

  به نظر اغلب متخصصان، پیش بینی زلزله، بدان معنی که تعیین کنیم زلزله با چه بزرگائی و کجا و کی روی خواهد داد تا این زمان و با بضاعت علمی کنونی ناممکن است. در خصوص ضریب اعتبار پیش بینی زلزله مقاله ای را ارائه نموده ام که لینک آن را در پست های بعدی خواهم گذاشت. با این وصف کار بر روی پیش بینی زلزله و پیش نشانگرهای زلزله ادامه دارد و تاکنون تا آنجا که من می دانم در هیچ جای دنیا ادعا نشده است که طبق آن تعریفی که در مورد پیش بینی زلزله بعمل آوردیم، زلزله ای را پیش بینی کرده باشند.
  روس ها، چینی ها، ژاپنی ها، یونانی ها، آمریکائی ها بطور فعالی در مورد انواع مختلف پیش نشانگرهای زلزله کار می کنند ولی نتیجه در خور توجهی را ارائه نکرده اند. در داخل کشورمان نیز وضعیت به همین منوال است و نظر اغلب همکاران بر اینست که کار پیش بینی زلزله کاری است بس پیچیده و سنگین که نیازمند در نظر گرفتن مولفه ها و پارامترهای مختلفی است. بعبارت دیگر و آنگونه که نزد ژئوفیزیست ها معروف است مسائل معکوس ژئوفیزیکی تک جوابی نیستند و برای یکتائی آنها بایستی اطلاعات ژرفی از پدیده مورد نظر در دست داشت. نظیر علائم بالینی و نتایج آزمایشات و معاینات متعددی که طبیب از بیمار خود می باید بدست آورد تا بیماری را تشخیص دهد و صرفا استناد به یک علامت بالینی، تشخیص مطمئن بیماری را نمی تواند عملی سازد.
  در این خصوص یکی از پژوهشگران کشورمان جناب آقای دکتر فاطمی عقدا در مصاحبه های اخیر خود، اعلام فرموده اند در امر پیش بینی زلزله به پیشرفت های بزرگی نائل آمده اند که امیدواریم همین گونه باشد، در اینصورت نام کشور ما به عنوان پیشرو دانش پیش بینی زلزله و به عنوان اولین کشور مطرح خواهد شد و مسلما این کار در صورت تائید علمی آن، در خور تحسین و تشویق بسیار بالائی خواهد بود.
  از طرف خودم باید بگویم که روش پیش بینی و معیارها و مبانی آن و پارامترهای اندازه گیری شونده در آن برای اینجانب روشن نیست که امید است بزودی این امر در جمع متخصصان طرح و به قضاوت گذارده شود و صد البته که از صمیم قلب آرزومند تحقق این امر از طرف یک ایرانی هستیم. حتما دوستان ما جنبه های دیگر این کار را در نظر گرفته اند و سازو کارهای مناسب را برای تفسیر علمی و واقع بینانه پدیده کاملا پیچیده زلزله مد نظر قرار خواهند داد.