اخبار و رويدادها

تاريخ : 19/11/1390
عنوان : بررسي مقالات ارسالي پانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

شرح خبر :

  به گزارش دبيرخانه پانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، تعداد 450 مقاله (زلزله‌شناسي 110 مقاله، لرزه‌شناسي 90 مقاله، پتانسيل شامل ژئوالكتريك و ژئومغناطيس و ... 150 مقاله و هواشناسي100 مقاله) به دبيرخانه كنفرانس ارسال شد، كه نسبت به دوره قبل 25% افزايش داشته است. اولين جلسه كميته داوران در تاريخ 16/11/1390 با حضور بيش از 40 نفر از اعضاي برجسته هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي كشور در محل سالن شوراي موسسه ژئوفيزيك برگزار گرديد. اميد است با تشكيل كميته علمي كنفرانس، دبيرخانه بتواند نتيجه داوري مقالات را تا نيمه دوم اسفند ماه سال جاري به اطلاع علاقه‌مندان برساند.