اخبار و رويدادها

تاريخ : 04/02/1390
منبع : دبیرخانه انجمن ژئوفیزیک ایران


عنوان : افزایش چاپ مجله ژئوفیزیک ایران از 2 شماره به 4 شماره در سال 1390

شرح خبر :

  به گزارش دبیرخانه انجمن ژئوفیزیک ایران، با توجه به مصوبه مورخ 24/12/89 جلسه هیأت تحریریه مجله ژئوفیزیک ایران و تأیید آن در جلسه مورخ 29/1/90 هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک‌ ایران و با اطلاع کمیسیون بررسی نشریات کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ مجله ژئوفیزیک ایران از 2 شماره در سال به 4 شماره در سال افزایش یافت.