اخبار و رويدادها

تاريخ : 21/10/1389
عنوان : چهارمین جلسه دوره چهارم هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار شد.

شرح خبر :

  در این جلسه سیاست‌گذاری‌های لازم جهت ارتقاء از جایگاه C به جایگاه B در رده‌بندی کمیسیون انجمن‌های علمی کشور، مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد. در ادامه پیشنهاد برگزاری سخنرانی و دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های یکروزه به‌صورت متمرکز داده شد که مورد تأیید اعضا قرار گرفت و اطلاعات مربوط به زمان‌بندی سخنرانی‌ها متعاقباً در سایت اعلام خواهد شد. مذاکره با نهاد‌های سیاست‌گذار و تنظیم توافق‌نامه با دستگاه‌های اجرایی کشور جزء سرفصل‌ اقدامات انجمن قرار گرفت.
  دربخش مالی، گزارشی از تسویه حساب سازمان‌ها و شرکت‌های حامی در زمان برگزاری کنفرانس ارائه شد و بحث مشارکت حامیان مالی در بخش مجله مطرح شد.
  در ادامه حضار به تصمیم‌گیری در مورد چهارچوب‌های کلی درخصوص برگزاری پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران پرداختند و ساختار کمیته‌های علمی و اجرائی پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مشخص شد.