اخبار و رويدادها

تاريخ : 17/03/1389
عنوان : بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره سوم انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار شد.

شرح خبر :

   بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره سوم انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ 1389/3/9 با حضور اعضا و منتخبین دوره چهارم برگزار شد.
   در ابتدای جلسه آقای دکتر نوربخش میرزایی گزارشی از نحوه برگزاری چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ،نقاط ضعف ونقاط قوت کنفرانس ارائه کردند سپس دبیران کمیته های علمی و اجرایی در خصوص نحوه عملکرد هر یک از کمیته ها توضیحاتی را بیان کردند و راهکارها و نقطه نظرات خود را برای برگزاری کنفرانسهای آتی اعلام کردند در ادامه اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس پرداختند که مهمترین مباحث به نحوه بر گزاری کارگاههای آموزشی چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران و نقش شرکتهای خصوصی در این کنفرانس اختصاص داشت.