اخبار و رويدادها

تاريخ : 20/02/1389
منبع : دبيرخانه چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران


عنوان : قابل توجه غرفه داران نمایشگاه تخصصی توانمندیهای ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  بنا به گزارش دبیرخانه چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه تخصصی توانمندیهای ژئوفیزیک ایران، جهت تحویل غرفه خود و انتقال وسایل نمایشگاهی تا ساعت 17 روز دوشنبه 20/2/1389 به محل دانشکده دندانپزشکی (مقابل موسسه ژئوفیزیک) مراجعه نمایند.