اخبار و رويدادها

تاريخ : 31/01/1389
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره سوم انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار شد.

شرح خبر :

  بیست و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره سوم انجمن ژئوفیزیک ایران در تاریخ 1389/1/22 با حضور اعضا و منتخبین دوره چهارم و اعضای کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران برگزار شد.
  در این جلسه علاوه بر گزارش میزان درآمدهای چهاردهمین کنفرانس، مسائل مربوط به چگونگی برگزاری کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  همچنین مقرر شد جلسه فوق العاده ای در تاریخ 1389/1/29 با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن، منتخبین دوره چهارم و اعضای کمیته اجرایی چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران به منظور پیگیری مسائل کنفرانس برگزار گردد.