اخبار و رويدادها

تاريخ : 11/02/1387
منبع : پايگاه اطلاع رساني موسسه ژئوفيزيك


عنوان : اخبار زمين‌لرزه در روزهاي اخير (هفته اول ارديبهشت)

شرح خبر :

  هفته گذشته (از اول تا هفتم اردیبهشت) با زلزله های فراوانی در دنیا همراه بوده است. این زلزله ها عموما در مرزهای صفحات رخ داده و مرزهای فرورانش بزرگترین زلزله ها را تجربه کرده اند.
  بزرگترین زلزله هفته گذشته با بزرگی 6.5 در پشته میان اقیانوس اطلس در 200 مایلی سواحل برزیل رخ داده است. ایجهد سونامی که به مناطق مسکونی آسیب برساند از این زلزله گزارش نشده هست.ای زلزله بر روی یک قطعه گسل تبدیلی که دو قطعه پشته را به یکدیگر متصل میسازد رخ داده است و سازوکار امتدادلغز راستگرد دارد.
  از دیگر مناطقی که در هفته گذشته فعال بوده اند اندونزی، تایوان، جزایر آندریانوف و جزایر لویالتی و چندین منطقه دیگر می باشند که زلزله های با بزرگی بیش از شش را تجربه نموده وعموما در نزدیکی مرزهای فرورانش قرار گرفته اند.
  همچنین در هفته گذشته ایلی نویز در آمریکای مرکزی یک منطقه درون قاره ای است که فعال گشته و حدود سه زلزله در آن رخ داده است که بزرگترین آن 5.2 بزرگی داسته است. (1)
  در سه روز اخير (از اول تا سوم اردیبهشت) در ايران نيز مناطق مختلفي فعال بوده‌اند. بيشترين تعداد لرزش‌ها خراسان شمالي و رضوي، آذربايجان شرقي، اصفهان، يزد و كرمان وسمنان دارا بوده‌اند.كليه اين رخدادها كوچك بوده و زير 4 هستند. خراسان شمالي و رضوي حدود سيزده رخداد كوچك داشته است كه بزرگي آنهابين9/0 و1/3 گزارش شده است.
  ساير مناطق ذكر شده نيز حدود هفت يا هشت رخداد كوچك با بزرگي‌هاي زير 5/3 داشته‌اندو تنها كرمان دو رخداد با بزرگي‌هاي 7/3 و 3/3 داشته است.
  در اطراف تهران نيز رخدادهايي به وقوع پيوسته كه از آن جمله ميتوان به رخدادي در منطقة فيروزكوه با بزرگي 6/3در روز ششم ارديبهشت ودو رخداددر منطقة ري در روز 5 ارديبهشت بابزرگي‌هاي 2و 7/1 اشاره نمود. (2)
  (1) براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به آدرس http://earthquake.usgs.gov
  (2) براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به آدرس http://irsc.ut.ac.ir

پيوند مرتبط: اصل خبر